Sundberg Arkitekter startade år 2002 av Arkitekt SAR MSA Anna-Carin Sundberg.

Anna-Carin hade med sig erfarenheter från att tidigare arbetat som handläggare för många projekt på Can Arkitekter, Rosenbergs Arkitekter och TEA ( Thomas Eriksson Arkitekter)
Kontoret arbetar med små och stora inredningsprojekt för både privata och offentliga beställare, samt ombyggnad och husbyggnadsprojekt.

I projekt har när så krävts ritats specialsnickerier, möbler, textilier och kontoret har medverkat till inköp av kompetta bohag.Sundberg Arkitekter arbetar i ett nätverk med andra arkitektkontor, grafiska formgivare, stylister, fotografer, snickerier, byggentreprenörer.
Exempel på arkitektkontor som ingår i nätverket är: Margen Wigow Arkitekter, Landström Arkitekter och Bahri Arkitekter.

Exempel på kunder är:
Altor Equity Partners Ab, Statens Fastighetsverk, Gustavsbergs Vårdcentral, It-huset,
Stenström Red Cell, Vasakronan, 3i Nordic Sweden, Vasakronan ,Öhlins Racing AB, Vendator Institutet, samt ett flertal privata beställare.