Gustavsberg Vårdcentral

2006

Gustavsbergs nya vårdcentral öppnades våren 2006 . En kontors och lagerbyggnad från 60-70  talet är ombyggd för att möta den vision som utvecklats i samarbete med  verksamhetschefen och interna arbetsgrupper. Vårdcentralen flyttade sin verksamhet från slitna lokaler inne i Gustavsbergs centrum. Verksamheten hade vuxit och behövde  större lokaler . Verksamhetschefen Kersti Ejeby såg möjligheterna med kontorsfastigheten nere i hamnen.

Arkitekt Anders Landström på Landström Arkitekter anlitades för att projektera ombyggnad av lokalerna. Sundberg Arkitekter ansvarade för inredningen.

gallery