Casa Cor

Biblioteket

Bidrag till designutställning i Stockholm, 2008

I samarbete med Bahri Arkitekter

gallery