Lusthus vid vattnet

2009

En skärgårdsbostad kompletterades med ett eget rum för måltider precis vid vattnet.

Rummet är nu flitigt utnyttjat på sommaren för allt slags umgänge.

Ett projekt i samarbete med Landström Arkitekter som ansvarade för husprojekteringen.

Sundberg Arkitekter ansvarade för inredning.

gallery