Ombyggnad inredning 20 tals villa

Ombyggnad av en villa från 20 talet Stockholm

2013-2014

Omfattande ombyggnad av villa för en barnfamilj

Ett nära samarbetet med beställaren. Väggar revs och köket

fick en central plats i centrum.

Nya större fönster tog upp för att stärka kontakten med trädgården.

 

 

gallery